Rosemary Cosmetics

گوچ تورک
تولید، تدارک و صادرات محصولات مراقبتی و زیبایی در ترکیه

خدمات
گوچ تورک

Beauty Products

واردات محصول از ترکیه

به کشور خود

یا ارسال به هر نقطه دنیا

Cargo Ship at Sea

واردات محصول از چین

به کشور خود

 یا ارسال به هر نقطه دنیا

 
 

درباره ما

شرکت تجارت، صنعت و آرایشی بهداشتی گوچ تورک 
شرکت گوچ تورک علاوه بر تولید و تجارت برندهای متعلق به این شرکت، به تدارک و صادرات محصولات موجود در ترکیه نیز می پردازد.
تحت مجوز وزارت بازرگانی ترکیه، گوچ تورک در تمامی زمینه های مرتبط با سرمایه گذاریِ سرمایه گذاران خارجی در ترکیه مشغول فعالیت می باشد: تولید قراردادی (پرایوت لیبل)، مارکتینگ محصولات سرمایه گذاران در ترکیه، ارائه محصولات آنها در نمایشگاه های بین المللی زیبایی که در ترکیه برقرار می گردد، ثبت برند، تدارک مواد خام و محصول نهایی و هم چنین صادرات آنها به تمام دنیا.

Fernian-skin care for leaders.jpg